การร่วมทำบุญโรงทาน ในกิจกรรมงานสืบสานประเพณีเข้าพรรษา