Career

Career

ทนายความประจำสำนักงาน2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรีหรือโท

- มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ปานกลาง - ดี

- มีความสามารถ เข้าใจและปรับตัว ในการทำงานในทุกสถานการณ์

- มีความรับผิดชอบ รักการทำงานอย่างอิสระ

- มีความต้องการรายได้สูง

สมัครงานนี้ >
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- เขตภาคใต้

- เขตกรุงเทพฯ

- เขตภาคกลาง

- เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Job Property

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 -30 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี

- มีประสบการณ์ ในเขตพื้นที่ ที่สนใจสมัคร

- มีความรับผิดชอบ รักการทำงานอย่างอิสระ

สมัครงานนี้ >
test100 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- เขตภาคใต้

- เขตกรุงเทพฯ

- เขตภาคกลาง

- เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Job Property

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 -30 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี

- มีประสบการณ์ ในเขตพื้นที่ ที่สนใจสมัคร

- มีความรับผิดชอบ รักการทำงานอย่างอิสระ

สมัครงานนี้ >